Värdegrund

Vår värdegrund vilar på 4 ord. Patientfokus, tillgänglighet, kvalitet och professionalism.

Patientfokus

Varje patient vill bli sedd, hörd och respekterad. På Karla Care har vi anpassat vårt bokningssystem så att du som patient innan besöket själv får formulera dina aktuella besvär och tidigare sjukhistoria. Detta för att vi under besöket också ska ha tid att fokusera på människan bakom patienten.

Tillgänglighet

Att finnas där för dig när du behöver det. Istället för att, som andra vårdgivare, tänka vilka kontorstider som passar oss har vi på Karla Care utformat öppettiderna med dig som patient i åtanke.

Kvalitet

Vi vill hela tiden utveckla och förbättra oss. Därför är din åsikt viktig för oss. Efter varje besök skickar vi ett frågeformulär om vad som var bra och vad vi kan göra ännu bättre. (Med samtliga anställda i den kliniska verksamheten och korta beslutsvägar inom företaget har vi ett alltid levande förbättringsarbete.

Professionalism

Med ena benet som anställda i den offentliga vården och andra benet i Karla Care håller vi oss alltid uppdaterade om den senaste forskningen och riktlinjerna. På så sätt kan du som patient alltid känna dig trygg hos oss.

Babak Badri, VD

Välkommen att boka en tid

På Karla Care får du en tid till läkare inom en vecka – oftast redan samma dag eller dagen efter.